Εκτύπωση

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Μπορεί ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων να αποτελεί μια λύση ηλεκτροπαραγωγής περισσότερο αποδοτική από ό,τι θεωρείται μέχρι σήμερα;

Όπως ισχυρίζεται η μελέτη του Reiner Lemoine Institut και της Solarpraxis AG, ένα υβριδικό σύστημα αποτελούμενο τόσο από συστήματα φωτοβολταϊκών όσο και από ανεμογεννήτριες μπορεί να παράγει έως και διπλάσια ποσότητα ηλιακής ενέργειας σε σχέση με ένα απλό σύστημα στην ίδια επιφάνεια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι απώλειες σκίασης που προκαλούνται στα φωτοβολταϊκά από τις ανεμογεννήτριες ανέρχονται σε 1%-2%, κατά πολύ μικρότερες από ό,τι υπολογίζονταν αρχικά. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του τμήματος Μηχανικών στη Solarpraxis, Alexander Woitas, μέχρι τώρα εθεωρείτο ότι οι σκιές στις ηλιακές εγκαταστάσεις από τις ανεμογεννήτριες οδηγούν σε μεγάλες απώλειες απόδοσης.
Η μελέτη όμως αποδεικνύει ότι αυτές οι απώλειες σκίασης είναι πολύ χαμηλότερες από τις αναμενόμενες εφόσον η υβριδική μονάδα είναι καλά σχεδιασμένη. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε πλήθος προσομοιώσεων και αναλύσεων, οι οποίες οδήγησαν στα παραπάνω ευρήματα.

Πλεονεκτήματα
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της συγκεκριμένης λύσης είναι ότι η κατασκευή υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας δεν απαιτεί την επέκταση του δικτύου, καθώς τα συστήματα παράγουν αιολική και ηλιακή ενέργεια σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και σε «συμπληρωματικές» εποχές, πχ τα φωτοβολταϊκά το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι εντονότερη και οι άνεμοι χαμηλοί και τα αιολικά το χειμώνα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το δίκτυο τροφοδοτείται από ένα επίπεδο ενέργειας αρκετά πιο σταθερό συγκριτικά με εκείνο που παράγεται από τα αιολικά ή τα φωτοβολταϊκά ξεχωριστά.

πηγή: michanikos-online.gr