Εκτύπωση

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες & προϊόντα

 • ΠυρασφάλειεςΈκδοση Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας – Υπεύθυνες Δηλώσεις για Πυροσβεστική.
 • Μελέτες Υγραερίου.
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 • Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Συνεργείων, Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Πλυντηρίων – Λιπαντηρίων, Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών, Επαγγελματικών Εργαστηριών, Αρτοποιείων, Εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής, Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών.
 • Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια κλπ).
 • Άδειες ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρεϊλερ κ.λ.π.).
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.
 • Μελέτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης.
 • Μελέτες Θέρμανσης – Κλιματισμού.
 • Μελέτες Αερισμού – Εξαερισμού.
 • Μελέτες κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης.
 • Μελέτη επεξεργασίας & διάθεσης υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη – Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων νέων κτιρίων που απαιτούνται για την έκδοση  οικοδομικών αδειών (κατοικιών, γραφείων, βιοτεχνιών, καταστημάτων κλπ) & Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης. 
 • Μελέτες Φωτοτεχνίας.
 • Είδη Πυροπροστασίας – Πυροσβεστήρες.
 • ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 

Στόχος του γραφείου μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προσδίδοντας αξία στα έργα, στους πελάτες και στους συνεργάτες που μας εμπιστεύονται.

 

1. Δικαιολογητικά για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

2. Εμπόριο Πυροσβεστικών Ειδών

3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

5. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

6. Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

7. Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον