Εκτύπωση

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Γιατί να στραφώ στην ηλιακή ενέργεια;

Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι, ως γνωστόν, το σημαντικότερο "αέριο του θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον.

Εκτύπωση

Οδηγός εξοικονόμησης Πετρελαίου Θέρμανσης Κατοικιών


Η προμήθεια πετρελαίου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα βάρη που έχει να αντιμετωπίσει κάθε χρόνο ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Πόσο μάλλον στα χρόνια που διανύουμε, όπου και το εισόδημα κάθε οικογένειας έχει συρρικνωθεί, αλλά και η τιμή του πετρελαίου ακολουθεί μια συνεχόμενη ανοδική πορεία, χωρίς κανείς να μπορεί με ακρίβεια να προβλέψει την οροφή και την κατάληξη της. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, είναι  πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση πετρελαίου, διατηρώντας συνθήκες άνεσης  μέσα στα σπίτια μας, αλλά και πόσο μπορούμε να κερδίσουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση πετρελαίου. Να αυξήσουμε το βαθμό απόδοσης του πετρελαίου που καταναλώνουμε ή να μειώσουμε τις απώλειες θερμότητας του χώρου μας προς το περιβάλλον.

Εκτύπωση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελλάδα, χώρα μεσογειακή με μικρές σχετικά απαιτήσεις σε θέρμανση, οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

Εκτιμάται ότι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώς το 2010 μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης του 22% στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, κλιματισμό, ζεστό νερό και φωτισμό. Η χρήση της ενέργειας για κλιματισμό αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2020, μπορεί όμως να επιτευχθεί 25% εξοικονόμηση από τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων κλιματισμού. Ο φωτισμός καταναλώνει το 14% της συνολικής ενέργειας του κτιριακού τομέα.