Εκτύπωση

Ενεργειακό Βάψιμο

Ενεργειακό Βάψιμο

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τη θερμομόνωση, τον προσανατολισμό, την έκθεσή του στον ήλιο, την επίδραση των γειτονικών κτηρίων κλπ.

Με το χρωματισμό των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου με τα λεγόμενα Ενεργειακά Χρώματα, μπορούμε να επιτύχουμε μέχρι και 30% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά χρώματα της αγοράς.

Τα ενεργειακά χρώματα, δημιουργούν μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε όλες τις επιφάνειες. Η απόδοση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως των φαινομένων της ανάκλασης, της σκέδασης της ηλιακής θερμικής ακτινοβολίας, της μεταφοράς θερμικής ενέργειας και της αφύγρανσης της τοιχοποιίας.

Η ειδική σύνθεση του, επιτρέπει στο Ενεργειακό χρώμα να λειτουργήσει σαν «αντλία αφύγρανσης», δηλαδή να «στεγνώσει» τον τοίχο αυξάνοντας τη θερμομονωτική του ικανότητα και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, με τη σκέδαση της ηλιακής θερμικής ακτινοβολίας, δηλαδή την διάχυση/διασκορπισμό των φωτεινών ακτίνων του ήλιου προς το εξωτερικό περιβάλλον, εξασφαλίζουμε επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας πετυχαίνοντας πιο δροσερό περιβάλλον στο εσωτερικό του κτηρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και πιο ζεστό κατά τους χειμερινούς.