Εκτύπωση

«Κούρεμα» στο εισόδημα της στέγης – γκρεμίζονται οι τιμές των φωτοβολταϊκών

φωτοβολταικά

«Κούρεμα» αντίστοιχο με αυτό που έγινε στα ελληνικά ομόλογα επέρχεται στο εισόδημα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών. Οι «εγγυημένες» τιμές στις οποίες θα αγοράζει η ΔΕΗ ψαλιδίζονται πάνω από 50% κάτι που σημαίνει ότι διπλασιάζεται ο χρόνος απόσβεσης ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, οι νέες τιμές «αφορούν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν έχουν συναφθεί συμβάσεις συμψηφισμού, καθώς και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις συμψηφισμού εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσής τους δεν πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία σύναψης τη σύναψης συμψηφισμού»

 

Ο πίνακας που αποκαλύπτει τις μειώσεις των τιμών για τα φωτοβολταϊκά έχει ως εξής:

 

Νέα τιμή

Σημερινή τιμή

Μείωση

Αύγουστος 2012

0,25

0,495

-49,49%

Φεβρουάριος 2013

0,23875

0,47025

-49,23%

Αύγουστος 2013

0,22801

0,44673

-48,96%

Φεβρουάριος 2014

0,21775

0,4244

-48,69%

Αύγουστος 2014

0,20795

0,4244

-51,00%

Φεβρουάριος 2015

0,19859

0,4244

-53,21%

Αύγουστος 2015

0,18965

0,4244

-55,31%

Φεβρουάριος 2016

0,18112

0,4244

-57,32%

Αύγουστος 2016

0,17297

0,4244

-59,24%

Φεβρουάριος 2017

0,16518

0,4244

-61,08%

Αύγουστος 2017

0,15775

0,4244

-62,83%

Φεβρουάριος 2018

0,15065

0,4244

-64,50%

Αύγουστος 2018

0,14387

0,4244

-66,10%

πηγή: fpress.gr