Εκτύπωση

Ανακαινίστε τα σπίτια σας με λεφτά του δημοσίου –Όροι και προϋποθέσεις

Υπερδιπλασιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος τα κονδύλια για την ενίσχυση των νοικοκυριών έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ανακαίνιση των σπιτιών τους. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα συνεχιστεί καθώς το κονδύλι για την απευθείας ενίσχυση των νοικοκυριών, εκτοξεύεται από τα 155 στα 307 εκατ. ευρώ. Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Οι απαντήσεις στα πρώτα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν, έχουν ως εξής:

Ερ: Ποιες κατοικίες επιδοτούνται;

Επιδοτούνται μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Να βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη των 2100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 2. Να έχουν καταταχθεί –βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης- σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της τέταρτης (Δ).  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης χορηγείται από αρμόδιο μηχανικό ο οποίος μετράει το τι «καταναλώνει» το σπίτι και το κατατάσσει σε κατηγορία. Η διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τις ηλεκτρικές συσκευές. Όσο περισσότερο καταναλώνει ένα, σπίτι, σε τόσο χαμηλότερη κατηγορία κατατάσσεται.
 3. Να υπάρχει οικοδομική άδεια ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο υφίσταται νόμιμα.

Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, είχε τεθεί και κριτήριο παλαιότητας του ακινήτου (σ.σ η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί πριν το 1989) κάτι όμως που απαλείφθηκε προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Προσοχή: Το πρόγραμμα επιδοτεί ακίνητα τα οποί χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (κύριες ή δευτερεύουσες)

Ερ: Ποιος στόχος πρέπει να επιτευχθεί με τις εργασίες που θα γίνουν;

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει το ακίνητο να αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία ή να επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ποσοστό τουλάχιστον 30%

Ερ: Ποιες εργασίες επιδοτούνται;

Όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα που έχει αναπτύξει το υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορείτε να επιδοτηθείτε για:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
  Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που προαναφέρθηκαν. Αρκεί να επιτυγχάνεται ο στόχος που είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου με βάση συγκεκριμένους δείκτες.

Ερ: Υπάρχει ανώτατο πλαφόν στην επένδυση;

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων –στον οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ- δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Επίσης, δεν μπορείτε να κατανείμετε τα χρήματα όπως θέλετε καθώς υπάρχουν ανώτατα όρια τιμών ανά παρέμβαση. Τα ανώτατα αυτά όρια φαίνονται στον σχετικό πίνακα.

Ερ:Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/ διευκρινήσεις επί του προγράμματος;

Έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help – desk) στο τηλέφωνο 210 9797400 και σχετική ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειεςhttp://exoikonomisi.ypeka.gr. Επίσης οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και αναφέρονται με αλφαβητική σειρά:

 • Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 • Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 • Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.

 

Το ύψος της επιδότησης

Ανάλογα με το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, οι ιδιοκτήτες κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μικραίνει το ποσοστό της επιδότησης. Σε κάθε περίπτωση, το υπόλοιπο της επένδυσης, καλύπτεται με τραπεζική χρηματοδότηση. Το δάνειο που θα χορηγηθεί ουσιαστικά είναι άτοκο μέχρι και το τέλος του 2015 καθώς οι τόκοι επιδοτούνται σε ποσοστό 100%. Οι τράπεζες που συνεργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος, χορηγούν δάνεια διάρκειας 4-6 ετών για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει μια επιβάρυνση από τόκους καθώς το δάνειο δεν θα έχει αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, τα ποσά δεν είναι σημαντικά. Το παράδειγμα είναι κατατοπιστικό: Ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να κάνει επένδυση 10.000 ευρώ. Το εισόδημά του, τον κατατάσσει στην 2ηκατηγορία που σημαίνει ότι μπορεί να επιδοτηθεί σε ποσοστό 35%. Άρα, θα πάρει δάνειο 6500 ευρώ. Το δάνειο, 4ετούς διάρκειας, ξεκινάει την 1η Μαρτίου 2014 και λήγει την 1η Μαρτίου του 2018. Το επιτόκιο ορίζεται σε 5,01% (4,93% συν εισφορά 0,12%). Πόσους τόκους θα πληρώσει; Περίπου…τέσσερα ευρώ καθώς μέχρι τότε θα έχει επιστρέψει στην τράπεζα το μεγαλύτερο μέρος των τόκων.  

 

Εισοδηματικά κριτήρια και κίνητρα για ένταξη στο πρόγραμμα

Ατομικό εισόδημα

Μικρότερο των 12.000 ευρώ ετησίως

Από 12.000 έως 40.000 ευρώ ετησίως

Από 40.000 έως 60.000 ευρώ ετησίως

Οικογενειακό εισόδημα

Μικρότερο των 20.000 ευρώ ετησίως

Από 20.000 έως 60.000 ευρώ ετησίως

Από 60.000 έως 80.000 ευρώ ετησίως

Ποσοστό επιχορήγησης

70%

35%

15%

Ποσοστό επένδυσης που καλύπτεται με επιδοτούμενο δάνειο

30%

65%

85%

Επιδότηση επιτοκίου

Επιδότηση 100% των τόκων έως και το τέλος του 2015

 

Η ένταξη στο πρόγραμμα βήμα προς βήμα

Σας φαίνεται δελεαστικό το οικονομικό κίνητρο που σας παρέχουν για να ανακαινίσετε το σπίτι σας; Θα πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα. Όσοι τα έχουν ήδη ακολουθήσει, δεν κρύβουν ότι η διαδικασία είναι αρκετά επίπονη και γραφειοκρατική ενώ δεν κρύβουν ότι μπορεί να υπάρξουν προστριβές με τους εργολάβους που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν την ανακαίνιση. Ο λόγος; Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά από τις τράπεζες στους εργολάβους χωρίς τη μεσολάβηση του ιδιοκτήτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ειδικά αν λείπουν κάποια τιμολόγια και δικαιολογητικά.

1ο βήμα: Ο ιδιοκτήτηςπρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία». Θα ελέγξει δηλαδή αν πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια και αν η κατοικία του δεν αποκλείεται για κάποιο λόγο (πχ βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 5000 ευρώ).

2ο βήμα: Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην τράπεζα για να ελέγξει την πιστοληπτική του ικανότητα (δηλαδή το αν μπορεί να δανειοδοτηθεί). Οι τράπεζες υποχρεούνται να μην ζητήσουν εγγυήσεις από τον δανειολήπτη (δηλαδή δεν μπορούν να του ζητήσουν να προσημειώσει το ακίνητο). Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν τη χορήγηση του δανείου εκτιμώντας ότι τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη δεν είναι αρκετά. Πιθανό είναι να ζητηθεί το να μπει κάποιος εγγυητής.

3ο βήμα: Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί. Ονόματα ενεργειακών επιθεωρητών για όλες τις περιοχές της χώρας, υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, η κατοικία πρέπει να χαρακτηρίζεται Δ’ ενεργειακής κατηγορίας διαφορετικά το ακίνητο δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, θα υπάρξει αναβάθμιση κατά μία κατηγορία διαφορετικά ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην εισπράξει τα χρήματα της επιδότησης.

4ο βήμα: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση σε συμβαλλόμενη τράπεζα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέσσερις τράπεζες δέχονται αιτήσεις για το πρόγραμμα: Εθνική, Alpha, Eurobankκαι Πειραιώς.

5ο βήμα: Μετά τον έλεγχο της αίτησης και τον δικαιολογητικών, ελέγχεται η επιλεξιμότητα του ακινήτου και αν δοθεί η έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, κοινοποιείται στην τράπεζα προκειμένου να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης.

6ο βήμα: Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση και προκαταβάλλεται το 30% του προϋπολογισμού.

7ο βήμα: Εκτελούνται οι εργασίες. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος υπάρχει κατάλογος με τεχνίτες και εταιρείες οι οποίες εκτελούν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

8ο βήμα: Διενεργείται 2η ενεργειακή επιθεώρηση και ελέγχεται το αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

9ο βήμα: Προσκομίζονται στην τράπεζα το πιστοποιητικό της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και τα παραστατικά των δαπανών προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκταμίευση.

10ο βήμα: Διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

πηγή