Εκτύπωση

Εταιρικό Προφίλ

Το Τεχνικό Γραφείο του Βαγγέλη Σπύρου δημιουργήθηκε το 2008, με αντικείμενο την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων και εγκαταστάσεων σε ιδιωτικά έργα, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις , καθώς επίσης και την αδειοδότηση λειτουργίας αυτών.

Έκτοτε υπάρχει μια συνεχής παρουσία και εξέλιξη στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας του γραφείου μας συνοψίζονται στα παρακάτω:

Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες .
Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Οι τομείς δραστηριότητας αναφέρονται σε:

 • Κτίρια ή συγκροτήματα κατοικιών.
 • Κτίρια καταστημάτων - πολυκαταστημάτων Ξενοδοχεία.
 • Εστιατόρια – Καφετέριες.
 • Σταθμοί αυτοκινήτων. Συνεργεία αυτοκινήτων. Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά κτίρια.

Οι κατηγορίες των μελετών που αντιμετωπίζουμε είναι:

 • Εγκαταστάσεις ύδρευσης κτιρίων.
 • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης κτιρίων.
 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού- εξαερισμού
 • Εγκαταστάσεις καυσίμου αερίου
 • Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων
 • Εγκαταστάσεις πισίνας
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές, φωτισμού
 • Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 • Mελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.)